18

Figyelem! Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot!

Még nem vagyok 18 éves

3000 éve egészségünk szolgálatában Indiai akupresszúra- marmapresszúra

Megosztás
Egészség

A marmák jelentése - Honnan ered? - Hogyan hat? A marma szó jelentése (szanszkrit gyökere mru) érzékeny, sérülékeny, titkos pont, létfontos-ságú energiapont, ahol a prána tárolódik, és ahol a test (mikrokozmosz) és az univerzum (mak-rokozmosz) közötti energia- és információcsere bonyolódik.


Az Athara Védában marma pontoknak nevezik a különböző testszövetek (idegek, izmok, inak, erek, csontok, ízületek) feletti helyeket, amik finomtesti síkon a kozmikus energiát felveszik, és a fizikai testben a srotákon, az energiatestben frekvenciaspecifikusan a nadikon keresz-tül keringetik, és elosztják azt a fizikai test szervei között.

A rugalmasságot, stabilitást, erőt, érzékenységet, hatékonyságot és információáramlást biztosí-tó anatómiai tényezők találkozási pontjain található valamennyi marma pont.

Az idegek (majja) csatlakozásai mentén az idegi impulzusokat továbbító energiapontok; az izmok (mamsa) találkozási helyein a külső erő által a belső erőt szállító pontok; az erek (si-ra) összefutásánál a hormonális és pszichikai információt, érzelmeket, érzeteket áramoltató marmák; az inak, szalagok (snayu) metszéspontjaiban a fizikai, érzelmi és mentális hatékony-ságot és teljesítményt hordozó pontok; a csontok érintkezéseinél a testi szilárdságot, az érzelmi és mentális stabilitást őrző marmák; az ízületek találkozásainál a testi, lelki, szellemi rugalmas-ságot, mobilitást képviselő marma pontok helyezkednek el.

Energiakapuk

A marmák olyan energiakapuk, energiaszelepek, amik nyitódva vagy záródva, erősítik vagy gyengítik, irányítják az életerőt az egyes testrészek felé. A marmák miniatűr neurokompu- te-rek, amik segítségével a test szerveinek sejtjeit az elme és a lélek összehangolja. Minden sejt saját memóriával, saját fájlokkal, saját intelligenciával, saját biokémiai struktúrával, saját rez-géssel, saját kromatikus sugárzással, saját szereppel, saját hanggal, saját mágneses töltéssel és az 5 elem, a 3 dosha és a 15 al-dosha speciális kombinációjával  rendelkezik.

A kozmikus energiák életerő-transzformátorai, a marma pontok látják el a szervrendszereket életerővel, a szerveket energiával, a szöveteket érzetekkel, a sejteket emocionális információk-kal.


A pontok és (terápiájuk) ismeretében irányítható a prána valamennyi formája, amely a test minden struktúráját (a szervrendszerektől a DNS-ig) harmonizálja, így hosszú távon megőrzi az egészséget, és számos betegség gyógyulását elősegíti.

Története

A marma tudománya (marmavidya) több mint 3000 éves isteni tudomány. Az élet tudomá-nyának (ájurvéda) részeként adta át Brahma az alábbi tanítványi láncolaton keresztül.
A marma pontokra utalást tesz a Rig Véda és a Mahabharata is.

Előbbiben a démon Vritra támadja a harcosok létfontosságú pontjait, utóbbiban olyan mantrá-kat adnak meg, amelyek ráolvasással károsíthatják a katonák és lovaik, harci elefántjaik marma pontjait.

Az egyébként hadtudományi mű, a Dhanur Véda középpontjában testrészeket (és energiapon-tokat) védő misztikus pajzs mantra-rituálé általi létrehozása áll. A marma tudományát számta-lan ősi szöveg (Upanisádok, Puránák, Brahmanák, Védák) mutatja be.

A marma elméletének tudása sokáig csak a királyok és a harcosok kiváltsága volt. A harcme-zőn sebesítésre és gyógyításra egyaránt alkalmazták.
A marma terápiás használatának ismerete a dél-indiai harcművészeti iskolában (Kalarippayat) Kalari Marma Chikitza, Siddha Marma, Marma Agasthya néven egy szűk réteg számára volt elérhető (le nem írták, a mester szóban közölte).

Az életenergia irányításának (gyógyítás) és blokkolásának (sebesítés, halálokozás) módszerét és a 108 marma pont elhelyezkedését (azok felosztását, s az egyes pontok kezelését és sebzési technikáit) Agastya Rishi nyomán a Sushruta Samhita a Marmarahasyangal és a Marmani-danam című munkák őrizték meg az utókor számára.

Az indiai akupunktúráról, a marmapunktúráról Bhedan Karma néven a Suchi Véda is írt 3000 évvel ezelőtt. Kidolgozta az egyensúlyhiányból adódó betegségek kezelésére szolgáló nyo-máspontok réz és arany tűvel, valamint csont és bambusz eszközökkel való stimulációját.

A kínai akupunktúra rendszere és az indiai marmapunktúra és marmapresszúra tudománya egy tőről fakad, de az idők folyamán mindkettő fejlődése eltérő irányt vett.

A két tanítás módszertana, holisztikus szemlélete, filozófiai háttere, az életenergia irányításá-nak technikája, az 5 őselem és a  biológiai energiákat, alkati és pszichés tulajdonságokat hor-dozó őselem-kombináció 3 dosha azonos. A marmavidya Indiából Indonéziába és Ceylonba is eljutott. 

A mágikus-misztikus és vallásos elemek (marma-jóga ászana-, mudra-, légzés-, meditációs- és mantra-technikája) a komplex gyógyító rendszerből nem tűntek el, hanem mindenütt kiegé-szültek a hely szellemének megfelelő praxissal.

Marmaterápiás kezelések

A marma pontok tudománya az ájurvéda szerves részét képezi. Az energiapontok aktiválásá-nak számtalan módja van.

A pontok aktválási módjai, technikái

biológiai úton
: hőapplikáció (testgyertyázás, köpölyözés, gyógynövények párlatával, gőzével, gyógynövényfőzetből készített dunsztkötéssel, forró homokborogatással, fel-melegített kövekkel, dörzsöléssel, meleg olaj áramoltatásával és ghível végzett masszá-zsok).

kémiai úton
: a teljes test testrégiók, szövetek, sroták (fizikai testi csatornák) szerinti olajos bedörzsöléses masszázsa, ájurvédikus gyógynövény és író keverékével végzett, valamint fűszerekből, levelekből, gyökerekből, kérgekből készített borogatás alkalma-zása és a marma pontokra helyezett piócákkal végzett kezelés tartozik ide.

fizika úton
: A test testrégiók, doshák, al-doshák, sroták, nadik, csakrák marma pontjai szerinti száraz masszázsa, a marmapresszúra, az önmasszázs (swarabhyanga), a drága-köves csakramasszázs, a gyengéd relaxáló masszázs, a marmapunktúra (a száraz vagy gyógynövénybe mártott tűvel való stimulálás), valamint a marma-jóga ászanái és mu-drái mérsékelt nyomást gyakorolnak az egyes marma pontokra, és felszabadítják a ben-nük felhalmozódott látens energiákat. A testtartások, és a közben végzett légző- gya-korlatok, a nyújtás, a pont körüli testterületre fokozódó nyomás, a rezgések (mantra) és ritmikus mozgások mind-mind befolyásolják a marma pontokban tárolódó életenergiát (és annak áramlási irányát).

lelki úton
: prána chikitsa (légzésterápia), marma-pránajáma (energiapont-légzés), prána-pratjáhára (a prána irányítása a marma pontra).

mentális úton
: marma-mantra, varna chikitsa (színgyógyászat), rezgések, hangok alkal- mazása.

szellemi úton: marma-koncentráció, marma-meditáció, a marmához tartozó istennév kántálása.
A prána székhelyéül szolgáló pontok stimulálásával az agyi központokon keresztül hatás gya-korolható a dosháknak, al-dosháknak, csakráknak, nadiknak, srotáknak megfelelő szervekre.

A marmapresszúra 3000 éves gyógyító technika, a test energiáinak irányítása. A marma- presz-szúra minden más eljárásnál alkalmasabb fájdalomcsillapításra, elsősegélynyújtásra, a betegsé-gek megelőzésére, a testi-lelki összhang megteremtésére, a feszültség oldására, a jó közérzet fokozására.

A marmapresszúrát bárki alkalmazhatja
; a kezelés sikeréhez nincs szükség orvosi előképzett-ségre. Alkalmazása során nem kell félni semmilyen mellékhatástól. Ez a gyógymód technikai eszközök nélkül, szinte bármikor használható. Ha valaki ismeri a marma pontokat és az ezek-hez tartozó hatásokat, akkor a pontok masszírozásával könnyen megszüntetheti a testi zavaro-kat, betegségeket.

A marma-terápia hatása

fizikai hatások
: méregtelenít, eltávolítja az amákat (az alkohol, a dohányzás káros termékeit, a drogok, gyógyszerek, növényvédőszerek maradványait, tartósítószereket, mesterséges színe-zékeket, ízfokozókat, állagjavító adalékanyagokat, a vegyi anyagok széles skáláját, amik a kozmetikumokkal a bőrünkön keresztül a szervezetünkbe jutnak); fájdalomcsillapító hatású; segít a test fiatalításában, a sejtregenerációban;összehangolja a belső szervek funkcióit; támo-gatja az összes szervrendszert; hozzájárul a szövetek gyors gyógyulásához (sérülés vagy műtét esetén); növeli a test természetes védekező képességét; regenerálja a testet; beindítja a gyógy-ulási folyamatokat;elősegíti a sejtek közötti kommunikációt;az al-doshákon keresztül szabá-lyozza a vegetatív idegrendszert; növeli a test rugalmasságát; megteremti a fizikai test erőteljes átalakulásának feltételeit; aktiválja a vérkeringést, az anyagcsere működését; erősíti az érzék-szerveket;

energetikai szintű hatások: eltávolítja a nadik és a sroták energiablokádjait, és fokozza az ener-gia áramlását; enyhíti a fáradtságot, energiával tölt fel; megszünteti a toxinok okozta testi me-revséget; segít helyreállítani a doshák, az al-doshák egyensúlyát;

lelki hatások
: emocionális méregtelenítés; segít a pontokon tárolt negatív érzelmek, lelki tulaj-donságok, érzetek, érzések, vágyak, jellemvonások, félelmek, szorongások, szenvedés-csírák, gátlások, hiányérzetek, iszonyok, undorok, érzésszövevények, viselkedésformák, magatartás-minták, benyomások, bármilyen tudatalatti, elfojtott vagy túlzott érzelmek, érzelmi reakciók elengedésében; ellazít; érzelmi táplálékot nyújt a belső gyermek számára; megszünteti a lelki toxinok miatti érzelmi merevséget; csökkenti a stresszt;

szellemi hatások
: mentális méregtelenítés; eltávolítja a pontokon tárolt negatív mentális tulaj-donságokat, hiedelemmintákat, megrögzöttségeket, tévképzeteket, téveszméket, tévhiteket, ártószándékot, rosszakaratot, rosszkívánságot, hamis ígéreteket, esküket, fogadalmakat, akara-ti vagy hitbeli tényezőket, dogmákat, merev gondolkodási programokat, kóbor gondolatszi-lánkokat vagy gondolatimpulzusokat, fixa ideákat, gondolatszövevényeket, szavak nélküli vagy szavakkal betáplált gondolat-implantációkat, bűntudatot, hitehagyottságot, negatív jövő-képet, átkot, rágalmat, cselekvés-, érzés-, hit- és gondolatkényszert, sóvárgást, áhítozást; fel-számolja a mentális mérgek okozta gondolati merevséget; erősíti a spirituális átalakulást; nyug-tatja, lecsendesíti az elmét; megkönnyíti a koncentrációt; növeli az intuíciót, a tudatosságot; önmagunk, mások és külső helyzetünk fokozott megértését biztosítja.


Késmárki László
Indiai akupresszúra Marmapresszúra és marma-jóga Ankh Kiadó 2012.
Megosztás


  • Rendszeresen megmutatnád írásaidat ebben a témában nagyközönség előtt? Küldj nekünk egy mintát és elérhetőséget. Kapcsolat

  • Online hirdetnél, de nem tudod hol és hogyan? Vedd fel velünk a kapcsolatot, és küld el weboldaladat! Médiaajánlat

Egészség

Hirdetés
Hirdetés
Te leszel az első! Ezt még senki nem olvasta!

Iratkozz fel, hogy ezek a cikkek eljussanak hozzád!

Meglepetéssel készülünk neked ünnepek alkalmával!
További információk

Hirdetés

HirdetésNépszerű cikkek